0 Comments#Chương_Trình_GDPT2018
HƯỚNG DẪN TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 | TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ 2018 | GDPT 2018
1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI 2018 Viettel:
2. RESET MẬT KHẨU GIÁO VIÊN CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018:
3. QUẢN TRỊ CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018:
………………….
– Ngày 28/4/2020 Viettel Phú Yên tổ chức tập huấn cách sử dụng hệ thống phần mềm bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới 2018
Nội dung:
1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀ BỒI DƯỠNG CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018
2. HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY MẬT KHẨU MỚI TRONG PHẦN MỀM TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018
3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI 2018 Viettel
…………………………………………..
chương trình giáo dục phổ thông 2018
GDPT 2018
chương trình tổng thể 2018
chương trình giáo dục phổ thông mới
HƯỚNG DẪN TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 | CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ 2018 | GDPT 2018

Nguồn: https://mvvfest.org/

Xem thêm bài viết khác: domain/https://mvvfest.org/meo-vat/

Author

meeylandofficial@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *