2 CommentsNội dung:
khóa học lập trình bằng Bootstrap
Website :

Bootstrap là bao gồm các HTML templates, CSS templates và Javascript tao ra những cái cơ bản có sẵn như: typography, forms, buttons, tables, navigation, modals, image carousels và nhiều thứ khác. Trong bootstrap có thêm các plugin Javascript trong nó. Giúp cho việc thiết kế reponsive của bạn dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn.

Nội dung khóa học:
1. Hướng dẫn cài đặt bootstrap + jquery

2. Học bootstrap qua ví dụ 2

3. Học bootstrap qua ví dụ 3

4. Thao tác lên tags html bằng jquery

5. Xử lý sự kiên trong jquery (events in jquery)

6. Viết trang web quản lý sinh viên bằng jquey + bootstrap phần 1

7. Viết trang web quản lý sinh viên bằng jquey + bootstrap phần 2

8. Hướng dẫn học bootstrap qua ví dụ dự án web đồng hồ

Nguồn: https://mvvfest.org/

Xem thêm bài viết khác: domain/https://mvvfest.org/meo-vat/

Author

meeylandofficial@gmail.com

2 thoughts on “[ khóa học lập trình bằng Bootstrap] Hướng dẫn cài đặt bootstrap + jquery

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *