1 CommentsFashion designer Zhou Fang and e-commerce boss Song Lin meet with each other because of a business lawsuit. They are incompatible, but forced to cooperate because of various bonds in life and work. The two stubborn people thus have lots of conflicts. But in the process of competing with each other, they gradually fall in love. Zhou Fang and Song Lin dislike yet support each other, going through all kinds of difficulties together. They improve themselves constantly, eventually the designer owns a well-known highly customized brand, and the e-commerce boss Song Lin develops a new business model for the highly customized brand, achieving new breakthroughs in his career.
Read more
++Nhà thiết kế thời trang Zhou Fang và ông chủ thương mại điện tử Song Lin gặp nhau vì một vụ kiện kinh doanh. Họ không tương thích, nhưng buộc phải hợp tác vì những ràng buộc khác nhau trong cuộc sống và công việc. Hai người cứng đầu vì thế có rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng trong quá trình cạnh tranh với nhau, họ dần yêu nhau. Zhou Fang và Song Lin không thích hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau trải qua mọi khó khăn. Họ liên tục cải thiện bản thân, cuối cùng nhà thiết kế sở hữu một thương hiệu nổi tiếng được tùy biến cao và ông chủ thương mại điện tử Song Lin phát triển một mô hình kinh doanh mới cho thương hiệu tùy biến cao, đạt được những bước đột phá mới trong sự nghiệp.

Nguồn: https://mvvfest.org/

Xem thêm bài viết khác: domain/https://mvvfest.org/am-nhac/

Author

meeylandofficial@gmail.com

One thought on “phim hay// Yêu nhà thiết kế //Love Designer (Tập 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *